Vad innebär ett molnbaserat affärssystem?

Vad innebär ett molnbaserat affärssystem?
februari 14, 2024 WH Group
Affärssystem i molnet

Molnbaserade affärssystem är inte längre bara en trend, utan ses alltmer som ett väl fungerande alternativ för IT-lösningar i molnet. Det molnbaserade affärssystemet ses av Bloomberg som den nästa stora tillväxtfaktorn inom SaaS, och prognoserna visar att marknaden för dem kommer att fördubblas fram till 2028. Det här beror till stor del på att allt fler företag inser fördelarna med den här typen av flexibla lösningar. Lösningarna gör företagen agila, samtidigt som molnlösningen enkelt kan byggas på med ny avancerad teknik, vilket bidrar till ökad effektivitet. Till följd av ökad möjlighet till påbyggnad, kompletterar det molnbaserade affärssystemet redan tilltalande fördelar med högre prestanda och större anpassningsförmåga. Kombinationen gör det här helt enkelt till en framtidssäker lösning, och en tillväxtmotor för organisationer som vill arbeta effektivare.

Här ska vi gå genom närmare vad som egentligen menas med ett molnbaserat affärssystem, hur det skiljer sig från andra leveransmodeller och vad som är fördelarna med ett system i molnet.

Molnbaserat affärssystem

Visma.net ERP – Effektivt affärssystem i molnet

Visma.net är ett komplett affärssystem i molnet för medelstora till stora företag. Systemet är säkert, användarvänligt och skapat för att automatisera och effektivisera både ekonomi- och logistikprocesser.

Kollegor som arbetar i ett molnbaserat affärssystem

Business NXT – Ett flexibelt molnbaserat affärssystem

Senare under 2024 kommer vi kunna erbjuda det nya systemet Business NXT till kunder som har behov av ännu djupare funktionalitet kring logistik och avancerade anpassningar. Business NXT är en helt molnbaserad variant av affärssystemet Visma Business.

Vad menas med ett molnbaserat affärssystem?

OnPrem, SaaS, molnlösning… Det finns många begrepp och förkortningar kring affärssystem, så det är lätt att bli förvirrad. Här går vi igenom vad de olika begreppen betyder.

OnPrem – On premise

OnPrem-system är installerade på en server som du själv i regel har större kontroll över. Om du har ett OnPrem-system behöver du själv tillsammans med din systempartner uppgradera systemet med jämna mellanrum. Denna typ av affärssystem har oftast mer anpassningsbar konfiguration, medan ett molnsystem i regel har mer begränsade möjligheter till anpassningar.

Affärssystem i molnet

En molntjänst driftas oftast av systemleverantören. Uppgraderingarna av systemet utförs av leverantören och sker sömlöst utan att det innebär några större störningar i systemet. Du kommer åt affärssystemets funktioner och data online via uppkopplade enheter som datorer, surfplattor och smartphones. En molnlösning kräver ingen lokal installation eller dedikerad IT-infrastruktur och användarna kan logga in via internet oavsett var de befinner sig. Molnbaserade affärssystem är vanligen Software as a Service (SaaS), där du betalar en månadskostnad för att använda systemet.

OnPrem-system som nås online

Molnsystem är utvecklade från början för att nås online. Det finns även OnPrem-system som har efteranpassats för att driftas online och dessa marknadsförs ibland som molnsystem. Uppgraderingar och rättningar i dessa system sker inte lika ofta som ett molnbaserat affärssystem. I vissa fall kan uppgraderingar vara inprisade i licensmodellen men i andra fall inte.

Hur skiljer man på ett molnsystem och ett driftat OnPrem-system som kan nås online? Skillnaderna handlar mycket om användargränssnittet och hur uppgraderingarna sker.

  • I ett molnsystem är användargränssnittet webbaserat.
  • I ett molnsystem sker uppgraderingarna sömlöst och alla användarna i systemet uppdateras samtidigt.

Om uppgraderingar fortfarande genomförs individuellt för varje kund så är det inte ett egentligt molnsystem.

Vill du utforska specifika affärssystem som är molnbaserade? Då kan du läsa om systemen vi på WH Group hjälper till att implementera.

Vad är fördelarna med ett molnbaserat affärssystem?

  • Du har alltid tillgång till systemet. Du kommer åt affärssystemet i molnet via internet från valfri enhet. Du och de andra användarna kan komma åt systemets data och funktioner när ni arbetar på distans, reser, är ute på kundbesök m.m. Det här gör det lättare för de roller som arbetar mycket ute på fältet (säljare, projektledare m.fl.). För ekonomiavdelningen är det en väldig stor skillnad att kunna arbeta helt papperslöst och slippa arbeta med papper och pärmar och ändå ha tillgång till allt i molnet.

 

  • Du har alltid den senaste versionen. SaaS innebär i regel att leverantören av molntjänsten sköter uppgraderingar, säkerhet och backup. Det innebär att du alltid jobbar i den senaste versionen av affärssystemet, utan att du själv behöver komma ihåg att uppgradera. Tack vare detta har lösningen dessutom alltid de senaste säkerhetsuppdateringarna.

 

  • Det går snabbt att komma igång. En molnlösning kräver ingen lokal installation eller avancerad implementationsprocess. I systemet finns oftast inbyggda processer uppsatta enligt best practise, men som vid behov kan konfigureras till en viss nivå. Om din verksamhet kan förhålla sig till de inbyggda processerna går det att skapa en snabb implementering av systemet.

 

  • Det är skalbart och låter dig växa. En molnlösning är skalbar och kan växa i takt med att din verksamhet utvecklas. Molnsystem har oftast en prismodell som baserar sig på en abonnemangsmodell. Både när det gäller moduler och antal användare som du kan slå på och av efter behov.

 

  • Du får Sänkta kostnader för IT. SaaS reducerar oförutsägbara investeringskostnader. Du betalar bara för det du använder och får en bättre översikt av dina IT-kostnader. Skalbarheten gör att du kan anpassa hur mycket du behöver av systemet beroende på konjunktur, plötsliga händelser och annan yttre och inre påverkan.

Ladda ner en gratis checklista med de 29 funktioner ditt affärssystem behöver!

När du jämför affärssystemets funktioner med ditt företags behov, kan du maximera värdet av din investering. För att göra det enklare att välja rätt affärssystem har vi skapat en användbar guide som listar 29 viktiga funktioner för affärssystem i Stockholm.

Med hjälp av denna guide kan du enkelt identifiera den lösning som bäst stöder ditt företags tillväxt och snabbare nå de uppsatta målen.

Ladda ner din checklista nu och ta det första steget mot en effektivare verksamhet!