Automatiserad klimatrapportering i affärssystemet

Automatiserad klimatrapportering i affärssystemet
december 12, 2023 WH Group
Affärssystem

Ta kontroll över er klimatpåverkan, följ upp och agera

Klimatrapportering blir enklare och mer lättillgängligt. Visma lanserar en ny modul för automatiserad klimatrapportering i affärssystemet Visma.net.

Inom kort kommer du som redan arbetar i eller byter till Visma.net kunna skapa automatiska klimatrapporter, få underlag för hållbarhetsredovisning och hantera klimatkompensering direkt i affärssystemet. Den nya funktionen gör det enkelt ta kontroll över företagets klimatpåverkan, följa upp och agera för en mer hållbar framtid.

Koll på ert klimatavtryck direkt i Visma.net

Klimatrapporteringsverktyget i Visma.net är enkelt att använda och rapporterna som skapas är lätta att förstå och tolka. Du kan skapa automatiserade klimatrapporter baserade på redovisningsdata som finns i affärssystemet. Beräkningarna till rapporten baseras på emissionsfaktorer från verifierade databaser och följer GHG-protokollet, som är den etablerade standarden för klimatrapportering.

  • Jämför er med liknande företag i er bransch
  • Analysera de delar står för er största påverkan på djupet.
  • Rekommendationer för att minska klimatavtrycket
  • Hantera klimatkompensering
  • Skapa underlag för hållbarhetsredovisning
Klimatrapporter i Visma.net

Vill du veta mer om klimatrapportering i Visma.net?

Automatiska klimatrapporter blir tillgängliga i Visma.net inom kort. Hör av dig till oss om du vill veta mer om klimatrapporter eller om Visma.net så hjälper vi dig!