Dataanalys och rapportering i Qlik Sense

Vilken lösning passar dig?

Läs mer om våra standardapplikationer.

Qlik Sense Sälj

Sälj för Qlik Sense®

Qlik Sense Statistik

Statistik för Qlik Sense®

Qlik Sense Ekonomi

Ekonomi för Qlik Sense®

Qlik produktchef

Produktchef för Qlik Sense®

Är du redo att börja arbeta datadrivet?

Kontakta oss

WH Group är  Qlik Partner®

Vi kan hjälpa er från behovsanalys till implementering, och agerar gärna bollplank på er digitaliseringsresa. Vi hjälper er att matcha behov och önskemål med lösning, moduler och tjänster samt säkerställer att ni kommer igång på bästa sätt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Qlik partner


Standardapplikationen Sälj för Qlik Sense®

Ge ditt säljteam full kontroll på er försäljning.

Standardapplikationen Sälj kan anpassas specifikt för dig

Vår standardapplikation Sälj kan anpassas specifikt för din försäljningsorganisation. Säljansvarig kan enkelt och intuitivt analysera och ta del av data på egen hand. Självklart kommer du också att kunna skräddarsy applikationerna efter ditt data och din verksamhet samt ha helt egna applikationer.

Full kontroll på försäljning

Med standardapplikationen Sälj kan ditt säljteam kan ha full kontroll på er försäljning med hjälp av rankinggrafer och tabeller, vilka kan organiseras per kundsegment, kunder och produkter.

I Säljapplikationen finns möjligheten att dynamiskt göra urval på olika nyckeltal och dimensioner som är relevanta för den säljansvarige. Information kan enkelt filtreras, vridas och brytas ned till detaljnivå. Det finns även stöd för geografisk försäljningsanalys och säljansvarig har själv möjlighet att skapa egna tabeller, grafer och presentationer.

Qlik Sense Sälj

Fokusera på rätt kundsegment

Vi på WH Group har utvecklat stöd för behörighetshantering i  Säljapplikationen för att möjliggöra att din försäljningsorganisation ska kunna fokusera på rätt kundsegment.

Qlik Sense Sälj dashboard

Standardapplikationen Statistik för Qlik Sense®

Med Statistikapplikationen som tillägg till ditt affärssystem får du genast fingertoppskänsla över er försäljning och försäljningstrend av era produkter.

Qlik Sense Statistik
Qlik statistik

Statistikapplikationen kan anpassas specifikt för dig

Vår Statistikapplikation kan anpassas efter din verksamhet och du kan enkelt och intuitivt analysera din försäljning med data som du känner igen från Visma Business.

Självklart kommer du också att kunna skräddarsy applikationerna efter ditt data och din verksamhet samt ha helt egna applikationer.

Visualisera din kund- och produktdata för att ta rätt affärsbeslut

Kund- och produktinformation från Visma Business visualiseras med tabeller, diagram och interaktiv grafik. I Statistikapplikationen finns det möjlighet att dynamiskt göra urval på olika nyckeltal och dimensioner. Information kan enkelt filtreras, vridas och brytas ned till detaljnivå så att olika perspektiv belyses. Det finns även stöd för geografisk försäljningsanalys och ni har själva möjlighet att skapa egna tabeller, grafer och presentationer.

Läs in din budgetdata

Vi på WH Group har utvecklat stöd för inläsning av budgetdata och hantering av alternativa redovisningsperioder.

 

Standardapplikationen Ekonomi för Qlik Sense®

Med Ekonomiapplikationen får du snabbt och enkelt en överblick över företagets finansiella situation. Ett kraftfullt stöd för er finansiella analys och rapportering, baserad på data som bokförs i Visma Business.

Ekonomiapplikationen kan anpassas specifikt för dig

Ni har möjlighet att själva anpassa resultat- och balansräknings definitioner, samt ansvarsenheter i Visma Business. Denna information kommer automatiskt att omvandlas till användarvänliga och snyggt visualiserade diagram, tabeller och interaktiv grafik. Information kan enkelt filtreras, vridas och brytas ned till detaljnivå så att olika perspektiv belyses.

Självklart kommer du också att kunna skräddarsy applikationerna efter ditt data och din verksamhet samt ha helt egna applikationer.

Ett måste för Ekonomiansvariga i er organisation

Vi på WH Group har utvecklat stöd för inläsning av budgetinformation i Visma Business och hantering av alternativa redovisningsperioder i standardapplikation Ekonomi. Det finns även stöd för analyser av konsoliderad-bokföringsdata på koncernnivå / företagsgruppnivå.

Qlik Sense Ekonomi
Qlik Sense Ekonomi dashboard

Standardapplikationen Produktchef för Qlik Sense®

Med Produktchefsapplikationen kan du enkelt och intuitivt analysera försäljning, marknadsföringskostnader och lagersaldo med data som du känner igen från Visma Business.

Produktchefsapplikationen kan anpassas specifikt för dig

I Produktchefsapplikationen visualiseras producent-, kund- och produktinformation från Visma Business  med tabeller, diagram och interaktiv grafik.

WH Group har utvecklat stöd för inläsning av budgetdata och hantering av alternativa redovisningsperioder. Självklart kommer du också att kunna skräddarsy applikationerna efter ditt data och din verksamhet samt upprätta egna applikationer.

Ett måste för dig som är produktchef

I Produktchefsapplikationen kan du dynamiskt göra urval på olika nyckeltal och dimensioner Information kan också enkelt filtreras, vridas och brytas ned till detaljnivå så att olika perspektiv belyses. Det finns även stöd för geografisk försäljningsanalys och ni har själva möjlighet att skapa egna tabeller, grafer och presentationer.

Qlik Sense Produktchef