Visma AutoPay

Hantera betalningar direkt i affärssystemet

Visma AutoPay integrerar affärssystem och bank, så du kan hantera betalningar och banktransaktioner direkt i affärssystemet. Istället för att skicka och ta emot betalningar manuellt blir hanteringen helt automatiserad. En automatiserad betalningsprocess sparar mycket tid och minskar risken för misstag och dubbelarbete. Med AutoPay kan du skicka leverantörsfakturor för betalning och hämta information om betalda leverantörsfakturor och kundinbetalningar direkt från din bank.

Så fungerar det

När en leverantörsfaktura har registrerats och betalningsförslaget sammanställts skickas uppdraget via AutoPay-portalen, där sker även godkännandet av betalningen. Betalningen går sedan automatiskt till banken. AutoPay sköter kommunikationen mellan banken och ditt affärssystem och fakturans status uppdateras automatiskt. När en faktura blivit betald eller det har inkommit en kundinbetalning så uppdateras också huvudbok och reskontra.

Nyckelfunktioner

  • Stödjer den senaste tekniken för bankernas format, följer formatet ISO 200022
  • Betalningar måste godkännas av en eller flera personer. Samtliga händelser loggas i flödet med person och datum
  • Fyra fördefinierade användarroller som definierar vilken behörighet användaren har i förhållande till betalningsprocessen
Visma

Fördelar för med Visma AutoPay

Spar tid och undvik misstag

En automatiserad process utan manuell hantering minskar risken för misstag och dubbelarbete samt minskar den arbetstid som läggs på betalningar.

Förenklad betalningshantering

Varje del i betalningsprocessen, inklusive in- och utgående betalningar,  är helt integrerad och automatiserad.

Tryggt och säkert

AutpPay är en beprövad lösning för tusentals Visma kunder och ger hög säkerhet i betalnings- och attestprocessen.

Snabbare information om betalningar

AutoPay uppdaterar affärssystemet när betalningar har utförts och inbetalningar har kommit in. Matchning och bokföring kan göras med automatik.

Förbättrad kontroll

Loggning av händelser, definierade betalningsroller och attestprocess. Reskontrorna kan hållas kontinuerligt uppdaterade

Kontakta oss om du vill veta mer

Vill du lägga till AutoPay till din existerande Visma Business- eller Visma.net-lösning? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig.