Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering med MediusGo

WH Group erbjuder  elektronisk fakturahantering med MediusGo. MediusGo är en användarvänlig molnlösning för automatiserad faktura- och utläggshantering som hjälper dig att gå ifrån att behandla fakturor till att fokusera på avvikelser.

Med MediusGo kan du automatisera varje del i  leverantörsfakturaflödet, från det att du tar emot en faktura tills den är bokförd. Integrera MediusGo med affärssystemet för att effektivisera hela ditt flöde för leverantörsfakturor och leverantörsbetalningar.