Ökad effektivitet och säkerhet för G-Moving med Visma Business

Ökad effektivitet för G-Moving med Visma Business

Alla som någon gång flyttat vet att det kräver planering, logistik och att man har full koll på alla grejer. G-Moving har 200 anställda och sköter ett oräkneligt antal flyttar per år. En sådan verksamhet ställer enorma krav på logistik och administration. För att arbetet ska kunna utföras så effektivt och säkert som möjligt behövs ett affärssystem som är anpassat för verksamheten och som stödjer företagets processer.

  Uppdraget – rädda ett havererat projekt

  WH Group och G-moving startade samarbetet 2016. Vid den tidpunkten hade G-Moving redan implementerat Visma Business med hjälp av en annan leverantör. Implementationsprojektet hade varit kostsamt, och rent funktionsmässigt lämnades en hel del i övrigt att önska.

  Tillsammans med G-moving gjorde tog vi ett stort omtag och genomlyste företagets behov i grunden. Kritiska frågor ställdes, gamla sanningar ifrågasattes och med stor nyfikenhet och uppfinningsrikedom tog vi oss an uppdraget att  leverera ett verksamhetsanpassat och kostnadseffektivt affärssystem.

  Resultat – en nöjd kund

  Genom att byta ut icke-nödvändiga system och till fullo utnyttja den inneboende flexibiliteten i Visma Business skapade vi en både tidsbesparande och kostnadseffektiv lösning.

  Orderläggning och schemaläggning flyttades in i systemet, tidskrävande och manuella SMS-utskick med arbetsorder omvandlades till automatiska e-postutskick, automatiska adressuppslag infördes, en kompetensmatris för medarbetare implementerades för arbetsplaneringen. Listan kan göras lång över de genomgripande förändringar av arbetssätten som vi tillsammans åstadkom. Med en tight och regelbunden ekonomisk uppföljning under hela projektet kunde vi slutligen även konstatera att vi inte bara klarat budgeten för införandet utan dessutom slagit den.

  Vi vågar lova att G-moving kom att bli, och fortfarande är, en av våra allra nöjdaste kunder.

  Lösningen – verksamhetsanpassat affärssystem med Visma Business

  Visma Business anpassades i alla delar till att passa, utveckla och framtidssäkra G-movings verksamhet.

  Registerhantering, offerering, orderläggning, arbetsplanering, fakturering, redovisning och integrationer är nu samtliga optimerade för G-movings unika processer. Inga stenar har lämnats orörda och alla delar samverkar mot G-movings långsiktiga mål, vilket gett företaget utrymme och möjlighet att växa kraftigt.

  Vi ät stolta och glada över att vårt arbete med G-moving fortsätter. I en föränderlig värld är det viktigt att fortsätta arbeta med affärssystemet för att verksamheten ska utvecklas.

  Vi vill hjälpa dig också!

  Vi har hjälpt många företag inom olika branscher sätta upp lösningar som avlastar medarbetarna och frigör tid till andra viktigare uppgifter. Kontakta oss så hjälper vi dig också!

   

  Se fler kundcase

  Start kundcase