Uppdatering kring statliga stöd för svenska företag

Uppdatering kring statliga stöd för svenska företag
juni 10, 2020 WH Group
Stöd till svenska företag.

10 juni, 2020

Uppdatering kring statliga stöd för svenska företag

Här delar vi information kring gällande pågående stöd, förslag på ändringar och nya stöd, riktade mot företag verksamma i Sverige. 

 

Tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften

Vad innebär stödet och när gäller det? 

 • Under perioden 1 mars – 30 juni 2020 betalar företag endast ålderspensionsavgiften om 10,21% på utbetalda löner för anställda
 • Gäller löner upp till 25 000 kr och maximalt 30 anställda
 • Kryssa i ruta 062 i arbetsgivardeklarationen

Hur påverkar det företaget? 

 • Arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5300 kr per anställd/månad 

Läs mer här.

Korttidspermittering

Vad nivån påverkar stödet och när skall avstämning ske? 

 • Närvarokvoten påverkas av frånvaro såsom semester, sjukfrånvaro, föräldraledighet m.m. 
 • Beräkningsmall för avstämning kommer tillhandahållas för att underlätta för företag som har fler än 25 anställda 
 • Avstämningsperioden senareläggs för de företag som har fått stöd med start i mars. Avstämning skall ske mellan 16-30 juni för dessa företag. Tillväxtverket skall skicka ett mail med instruktioner. 
 • Tre månader efter att din ansökan har godkänts ska du göra en avstämning. Då kan du också ansöka om ytterligare stöd i samband med detta.  

Hur kan företag förbereda avstämningen? 

 • Tillväxtverket vill ha information om ordinarie arbetstid/anställd resp. minskad arbetstid/ anställd, ordinarie månadslön/anställd resp. minskad lön/ anställd samt information om frånvaro som inte berättigar stöd såsom semesterdagar, sjukdagar. 
 • Arbetstids- och löneminskningen ska efter hela stödperiodens slut (6 eller 9 månader) uppfylla nivån i avtalet för att företaget skall ha rätt till stöd. När företaget gör sin sista avstämning kommer Tillväxtverket kontrollera att nivåerna stämmerÄr nivåerna inte inom gränserna kan företaget bli återbetalningsskyldigt på hela beloppet. 

 För ytterligare detaljer läs här.

Korttidspermittering tabell

 

Kompensation för höga sjuklönekostnader, slopat krav på läkarintyg

Vad innebär stödet och när gäller det? 

 • Arbetsgivare med sjuklönekostnader får ersättning för hela kostnaden under april-maj 2020.  
 • Det ligger ett förslag att detta skall förlängas och omfatta även juni och juli. Staten kommer från och med den 1 augusti till den 30 september ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin. Regeringen bereder just nu detaljerna i förslaget 
 • Slopat krav på läkarintyg föreslås också förlängas till 30 september 

Hur hanterar företaget sjuklöneredovisningen? 

 • Företaget redovisar utbetald sjuklön under april, maj, juni och juli i arbetsgivardeklarationen. Skatteverket skickar uppgiften om sjuklön vidare till Försäkringskassan som därefter sätter in kompensationen på företagets skattekonto.  

Vilken effekt får det för bolaget? 

 • Stödet ger ett likviditetstillskott genom kompensation för höga sjuklönekostnader när många medarbetare är sjuka. 

Läs mer här.

 

Omställningsstöd

Vad innebär förslaget? 

 • Företag som ställt om och anpassat sin verksamheten kan få stöd för att täcka fasta kostnader och omsättningsminskning 
 • Stödet föreslås gälla under perioden mars och april, träder i kraft juli under efter beslut är fattat 
 • Stödet beror på hur stort bortfall ett företag haft och innefattar fasta kostnader exkl. lönekostnader. Förslaget är att det finns ett tak på 150 miljoner per företag 

Vilka företag kan omfattas av stödet? 

 • Företag med en omsättning över 250 000 kr 
 • Omsättningsminskning på minst 30% jämfört med motsvarande period förra året

Omställningsstöd tabell

Läs mer om omställningsstöd och andra stöd som regleras bland annat genom Skatteverket