Aktuella och nya förslag till stöd för svenska företag

Aktuella och nya förslag till stöd för svenska företag
maj 15, 2020 WH Group

Aktuella och nya förslag till stöd för svenska företag

Vi har tidigare sammanfattat det stödpaket som lagts fram för att hjälpa svenska företag, och även delat uppdateringarna till det tidigare stödpaketet.  

Vi vill med detta ge dig ytterligare en uppdatering på de förslag och stöd som kan vara relevanta för dig som företagare. Har du frågor kring vad detta kan innebära för ditt företag tveka inte att kontakta oss.

De åtgärder som presenteras kan vara förslag som har någon instans kvar innan de kan träda ikraft.

Omställningsstöd

Vad innebär förslaget?

 • Verksamhet som ställt om och anpassat verksamheten kan få stöd för omsättningsminskningen och täcka fasta kostnader
 • Föreslås gälla under perioden mars och april, träder i kraft juli under förutsättning att regelverket fått godkännande av EU
 • Stödet beror på hur stort bortfall ett företag haft och innefattar fasta kostnader exkl. lönekostnader. Tak på 150 miljoner per företag

Vilka kan söka?

 • Företag med en omsättning över 25 000 kr
 • Omsättningsminskning på minst 30% jämfört med motsvarande period förra åre

 

Omställningsstöd tabell

 

Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-baserat-pa-omsattningstapp/

 

Korttidspermittering förtydligande

Vad har tillkommit?

 • Under perioden 1 maj till 31 juli finns möjlighet till korttidsarbete på 80% dvs den anställde arbetar 20%
 • Bidraget från Tillväxtverket kommer i en klumpsumma för det beviljade bidraget dvs för hela den sökta perioden

Hur gör du?

 • Förbered med avtal till dina anställda om du inte har kollektivavtal (förhandla med facket om företaget har kollektivavtal). För företag utan kollektivavtal behöver minst 70% delta
 • Tänk på att du får ett preliminärt beslut. Tre månader efter att din ansökan har godkänts ska du göra en avstämning. Du skall skicka in en anmälan om avstämning senast 2 veckor efter den tredje stödmånades utgång. Avstämningen kan resultera i att du kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att du blir återbetalningsskyldig av för mycket utbetalt stöd.

Korttidspermitteringar tabell

 

För ytterligare detaljer läs här https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

 

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Vad innebär det?

 • Hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april – 30 juni 2020 kan söka stöd för upp till 50% av den nedsatta hyran, dock högst 50% av den fasta ursprungliga hyran.
 • Stödet gäller för branscher inom sektorer som sällanköp, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter

Hur fungerar det?

 • Hyresvärden söker kompensation i efterhand via respektive länsstyrelse
 • Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020

Läs mer https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/stod-nar-vissa-lokalhyresgaster-fatt-rabatt-pa-hyran/?tab=fragor-svar

 

Ny lag för att underlätta bolagsstämmor

Vad innebär det?

 • Tillfällig lag som gäller för exempelvis aktiebolag, ekonomiska föreningar
 • Förslagen innebär att en stämma kan genomföras helt utan fysiska deltagande
 • Lagändringen föreslås träda i kraft den 18 maj 2020

Hur fungerar det?

 • Förslagen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling eller medlemmar deltar genom poströstning.
 • En och samma person, som utses av styrelsen, kan företräda flera aktieägare
 • Fullmakten måste vara skriftlig, undertecknad av ägaren och daterad

Läs mer https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/05/prop.-201920163/

Sedan tidigare

 • Företag kan söka anstånd/ uppskov på skatteinbetalningar hos Skatteverket. Moms, sociala avgifter/ arbetsgivaravgifter och källskatter omfattas. Tänk på räntan!
 • Det finns utökad möjlighet till avsättning av skattepliktig vinst 2019 till periodiseringsfond
 • Företag får sänkta arbetsgivaravgifter under 1 mars till 30 juni 2020
 • Staten tar alla sjuklönekostnader under april till maj 2020