Ytterligare förslag till stöd för svenska småföretag

Ytterligare förslag till stöd för svenska småföretag
mars 27, 2020 WH Group

Ytterligare förslag till stöd för svenska småföretag  

Förra veckan sammanfattade vi det stödpaket som lagts fram för att hjälpa svenska företag.  Här sammanfattar vi uppdateringar och några ytterligare satsningar riktat mot mindre och medelstora företag i Sverige, föreslaget från regering med stöd från övriga partier.  

Har du frågor eller vill bolla idéer kring vad detta kan innebära för ditt företag, tveka inte att kontakta någon av våra redovisningskonsulter

De åtgärder som presenteras nu är i många fall nya lösningar och berörd myndighet arbetar fram exakt hur stöd skall aktualiseras och handhas. 

Tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften i fyra månader föreslås 

Vad innebär det? 

 • Del av arbetsgivaravgiften tillfälligt tas bort under perioden 1 mars – 30 juni 2020 
 • Företaget betalar endast ålderspensionsavgiften om 10,21% på utbetalda löner för anställda 
 • Gäller löner upp till 25 000 kr och maximalt 30 anställda 

Vilken effekt får det? 

 • Arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5300 kr per anställd/månad 
 • Föreslår träda ikraft 6 april och innefattar således löner där sociala avgifter skall redovisas den 13 april 

Läs mer: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-tillfalligt-sankta-socialavgifter-med-anledning-av-coronaviruset/ 

Korttidspermittering förtydligande  

Vad är tydliggjort? 

 • Ägare som är anställda i Aktiebolag eller Handelsbolag omfattas 
 • Arbetsgivaren betalar ut lön till anställd. Stödet från Tillväxtverket utgår till arbetsgivaren 
 • Ansökan om korttidsarbete till tillväxtverket räcker och ersätter eventuellt varselanmälan till arbetsförmedlingen 

Vad kan du göra för att förbereda innan ansökan 7 april? 

 • Förbered med avtal till dina anställda om du inte har kollektivavtal (förhandla med facket om företaget har kollektivavtal). Minst 70% behöver signera avtalet 
 • Förbered med beskrivning av företagets ekonomi innan, konsekvenser och åtgärder som företaget tagit för att hantera de ekonomiska utmaningarna och minska personalkostnaderna 

För ytterligare detaljer läs här https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html 

Tillfällig rabatt för fast hyreskostnader i utsatta branscher 

Vad innebär det? 

 • Hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april – 30 juni 2020 
 • Stöd för sänkta fasta hyror för branscher inom sektorer som sällanköp, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter 
 • Hyresvärden kan söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran 

Hur fungerar det? 

 • Hyresvärden söker kompensation i efterhand via länsstyrelserna 

 Läs mer: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher/ 

Skattepliktig vinst 2019 får sättas av till periodiseringsfond 

Vad innebär det? 

 • Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag kan sätta av hela sin vinst för 2019, upp till 1 miljon till periodiseringsfond 
 • Föreslås träda i kraft under april 2020 och tillämpas retroaktivt avseende 2019 

Vilken effekt får det? 

 • Många får tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019 

Läs mer: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-skattelattnader-till-smaforetagare-genom-utokad-avsattning-till-periodiseringsfond/