Statligt stöd till svenska företag för sjuklönekostnader

Statligt stöd till svenska företag för sjuklönekostnader
augusti 27, 2020 WH Group

Här sammanfattar uppdateringar på de aktuella stöd som staten ger svenska företag på grund av den effekt Covid- 19 har på verksamheter i Sverige.

Har du frågor kring informationen eller om du upplever att ni har svårt att hinna allt som rör redovisning och bokföring är du välkommen att kontakta oss.  Vi diskuterar gärna hur vi och våra redovisningskonsulter kan hjälpa till.

Kompensation för höga sjuklönekostnader, slopat krav på läkarintyg

Vad innebär stödet och när gäller det?

• Arbetsgivare med sjuklönekostnader får full ersättning under april till och med juli 2020
• Arbetsgivare får viss ersättning enligt matris under perioden 1 augusti till den 30 september
• Krav på läkarintyg borttaget tillsvidare. Undantag: Vid deltidssjukskriven och sjukskrivningen ökar samt för smittbärarpenning som visar att du inte får arbeta pga. risk för smitta

Hur hanterar företaget sjuklöneredovisningen?

• Företaget redovisar utbetald sjuklönekostnad i ruta 499
• Redovisa varje månad
• Skatteverket skickar uppgiften om sjuklön vidare till Försäkringskassan som därefter sätter in kompensationen på företagets skattekonto

Vilken effekt får det för bolaget?

• Stödet ger ett likviditetstillskott genom kompensation för höga sjuklönekostnader när många medarbetare är sjuka

Läs mer här.