Vad är alkoholskatt och punktskatt?

Vad är alkoholskatt och punktskatt?
december 11, 2021 WH Group
Gröna vindruvor

Alkoholskatt och punktskatt – en guide för vinimportörer

Vad är alkoholskatt och hur den påverkar den dig som importerar vin, sprit eller öl? Och vad är ett punktskattenummer? Här har vi samlat det viktigaste angående punktskatt du som importör av alkoholhaltiga drycker behöver ha koll på.

Läs också vår guide att komma i gång som vinimportör.

1. Vad är alkoholskatt och punktskatt? 

Punktskatt är en konsumtionsskatt som tas ut på vissa varor och tjänster, till exempel alkohol, tobak och koldioxid.  Alkoholskatt är alltså en punktskatt som gäller för exempelvis öl, vin, andra jästa drycker än vin och öl. Här kan du se den fullständiga listan på de produkter som omfattas. Den som importerar produkter som är belagda med punktskatt är ansvarig att betala skatten.

2. Hur påverkar alkoholskatten mig som importör? 

När du för in en alkoholskattepliktig vara till Sverige måste du normalt betala skatten direkt vid införseln. Om du köper in en större mängd varor för att sälja till restauranger eller via Systembolaget kan det bli stora summor i alkoholskatt som du troligtvis inte vill ligga ute med.  

Som tur är finns det ett uppskovsförfarande för varor som inte gjorts – som det heter – tillgängliga för konsumtion. Under uppskovsförfarandet kan alkoholskattepliktiga varor flyttas och hanteras som oskattade mellan godkända aktörer – under vissa förutsättningar vi går genom i den här guiden.   

Vad innebär uppskovsförfarandet i praktiken?  

Förutsatt att du är en godkänd aktör kan du inom EU köpa in varan i ett land, transportera varan till Sverige och föra in den i landet oskattad, och därefter betala skatten vid försäljning.  

För att kunna utnyttja uppskovsförfarandet behöver dock du flera olika tillstånd och annat praktiskt på plats. I vår guide till att bli vinimportör förklarar vi processen steg för steg, vilka godkännanden du behöver samt hur du går till väga.  

Det finns ett antal begrepp som relaterar till punktskatt och alkoholskatt som är viktiga att känna till:  

Skatteupplag 

Ett skatteupplag är ett lager som är godkänt att förvara oskattade varor som omfattas av punktskatt. Du behöver ett godkänt skatteupplag för att kunna utnyttja uppskovsförfarandet. 

För att lagra varor på ett skatteupplag krävs även en säkerhet till Skatteverket på ett tilldelat skattekonto. 

Punktskattenummer  

Punktskattenummer får du från Skatteverket efter att ha ansökt och blivit godkänd som upplagshavare enligt alkohollagen. En godkänd upplagshavare kan bearbeta, lagra, ta emot och sända i väg alkoholvaror under uppskov av alkoholskatten. Punktskattenumret används för att identifiera ditt företag i det EU-gemensamma SEED-registret, där alla som är godkända att hantera, ta emot eller avsända alkoholvaror under uppskovsförfarandet i sina respektive EU-länder finns registrerade. 

EMCS, e-AD och ARC  

EMCS står för Excise Movement and Control System. Det är ett digitalt system som används när alkoholhaltiga varor transporteras inom EU eller exporteras utanför EU under skatteuppskovet. Det är kopplat till SEED-registret. Det är obligatoriskt för alla aktörer i EU att använda EMCS vid förflyttning av oskattade alkoholprodukter.  

Avsändaren är även skyldig att upprätta elektroniska administrativa dokument (e-AD) i EMCS. EMCS genererar en administrativ referenskod (ARC), vilken måste finnas tillgängligt under hela transporten.

3. Hur beräknas alkoholskatten? 

Alkoholskatten beräknas på olika sätt för olika typer av produkter baserat på fasta skattesatser, volym och alkoholhalt.  

Så här beräknas alkoholskatten för öl, vin och andra jästa drycker än öl/vin, samt etylalkohol med högre volymprocent än 1.2 

 • Öl : Skattesats x volym x volymprocent 
 • Vin/andra jästa drycker samt mellanklassprodukter : Skattesats x volym 
 • Sprit> 1.2 volymprocent : Skattesats x volym motsvarande 100% alkohol 

Skattesatserna och mer detaljerad information finns här hos Skatteverket.

Låt oss ta några exempel. Så här blir alkoholskatten för tre olika typer av produkter.  

Exempel 1 – alkoholskatt för öl, 33 cl, 5% alkohol 

För en öl med 5% alkohol är skattesatsen enligt Skatteverkets tabell är 2,02 kr/liter. Alkoholskatten blir 3,33 kr enligt beräkningen (2,02 kr/liter x 0,33 liter x 5 volymprocent).  

Exempel 2 – alkoholskatt för vin, 75 cl, 13 % alkohol 

I det här exemplet är skattesatsen 26,18 kr/liter enligt Skatteverkets tabell. Alkoholskatten blir då 18,90 kr enligt beräkningen (26,18 kr/liter x 0,75 liter). 

Exempel 3 – alkoholskatt för sprit, 70 cl, 40 % alkohol 

Här beräknas skatten på motsvarande volym 100% alkohol. 70 cl med 40 volymprocent alkohol motsvarar 0,28 liter 100% alkohol (0,70 liter x 0,4). Skattesatsen är enligt Skatteverket 516,59 kr/ liter. Därför blir alkoholskatten i det här exemplet 144,65 kr (0,28 liter x 516,59 kr/liter). 

4. Alkoholskatt och prissättning 

Vad får alkoholskatten och andra fasta kostnader för effekt på din förtjänst vid försäljning? När du ska prissätta dina produkter för försäljning är det dags att göra en produktkalkyl. Förutom skatten finns det även flera andra kostnader du behöver ta hänsyn till som behöver täckas av försäljningspriset. 

När du säljer dina produkter via Systembolaget tillkommer utöver alkoholskatten även moms, Systembolagets marginal och avgifter för återvinning. Det som blir över behöver därefter täcka inköpspriset, transporter och dina operativa kostnader. 

Fasta kostnader  

 • Moms 
 • Alkoholskatt 
 • Systembolagets marginal 
 • Återvinningsavgifter (FTI och SGÅ) 

Individuella/variabla kostnader 

 • Varukostnad 
 • Frakt 
 • RHD 
 • Operativa kostnader 

De fasta kostnaderna kan beräknas generellt baserat på typ av produkt och volym, men varukostnad, frakt, RHD, och dina operativa kostnader är individuella.   

För våra kunder som använder vårt affärssystem för alkoholdryckesbranschen och/eller lager- och distributionslösning  finns produktkalkylen tillgänglig direkt i systemet, för att underlätta både prissättning och beräkning av täckningsbidrag. 

I diagrammet nedan ser du exempel på de fasta kostnaderna för våra samma tre exempelprodukter vi tittade på tidigare.

Alkoholskatt

Läs vår guide till att starta vinimport

Vill du starta din egen vinimport, eller är du redan i uppstartsfasen? Läs vår guide hur du gör för att komma i gång.