Från Visma Mamut till Visma.net – för företag som vill växa

Från Visma Mamut till Visma.net – för företag som vill växa
augusti 15, 2023 WH Group
Visma mamut

Visma Mamut har länge varit ett mycket användbart och mångsidigt affärssystem som har gett stöd åt tusentals företag i Norden. Dessvärre har tiden nu sprungit ifrån det systemet och i slutet av 2024 upphör Visma att erbjuda underhåll och support av Visma Mamut.

Om du fortfarande arbetar i Visma Mamut undrar du säkert när du behöver byta system, hur det går till, och vilka de nya alternativen är. Oroa dig inte, i den här artikeln får du svar på dina frågor. Dessutom, ett systembyte kan ge ditt företag ny kraft att växa.

 

När och varför upphör Visma Mamut?

Visma skriver så här om beslutet att upphöra med Visma Mamut: ”Antalet användare av Visma Mamut minskar i snabb takt till förmån för modernare lösningar, och den äldre teknik som Mamut bygger på hindrar möjligheterna till vidareutveckling. Detta gör det ohållbart för oss att erbjuda ett affärssystem med den kvalitet, höjd och säkerhet som Visma står för. Fullt fokus och mer resurser kommer istället kunna läggas på vidareutveckling av våra molnbaserade affärssystem, samt att stötta våra kunder som vill modernisera genom att migrera till något av dessa.”

Visma slutar med underhåll och uppdateringar av Mamut den sista december 2024, och den första augusti 2025 stänger systemet för registrering av nya uppgifter och alla licens- och supportavtal avslutas. Du har alltså god tid på dig att byta system. Vi på WH Group rekommenderar dock att du som fortfarande använder Mamut börjar titta på alternativ så snart du kan. Om du tar dig tid att granska dina behov och se över vilka tillväxtmöjligheter de alternativa affärssystemen kan ge dig, kan du få en lösning som verkligen hjälper ditt företag att växa.

Du kan få mer information om nedstängningen av Mamut på Vismas hemsida.

Vad är alternativen till Visma Mamut?

Visma.net är ett mycket bra och värdeskapande alternativ till Mamut. Det är ett modernt, flexibelt och kraftfullt molnbaserat affärssystem som ger dig ett anpassningsbart systemstöd för att hjälpa ditt företag att växa och utvecklas fritt. Inte minst är det enkelt att byta till Visma.net eftersom det är en lösning i molnet som inte kräver någon fysisk installation.

 

Vad är fördelarna med Visma.net jämfört med Visma Mamut?

Det har hänt ganska mycket med affärssystemen sedan Mamut kom. Ett komplett och omfattande system som Visma.net ger dig helt nya möjligheter att arbeta digitalt och att automatisera dina ekonomiska och administrativa processer, samtidigt som du kan få djup funktionalitet för bland annat lager, logistik, inköp, e-handel, projekthantering och mycket mer. Inte minst är det ett flexibelt system som kan växa och anpassas efter dina behov.

De viktigaste fördelarna med att gå över till ett molnbaserat affärssystem som Visma.net är bland andra:

 

  • En molnbaserad lösning kräver inte någon installation på plats eller av egen drift. Du får tillgång till affärssystemets alla funktioner och data via ett webbaserat gränssnitt, vilket gör att användarna kan komma åt systemet via valfri enhet oavsett var de befinner sig. Det innebär också att systemet uppdateras automatiskt så att du alltid arbetar i den senaste versionen och därmed har en hög säkerhet.

 

  • Systemet är skalbart och kan anpassas efter din verksamhets behov. När ditt företag växer kan du snabbt och enkelt lägga till fler användare och funktioner. Som en SaaS-lösning betalar du också bara för det du använder och får på så sätt lägre och mer förutsägbara IT-kostnader.

 

  • Det är enkelt att automatisera manuella processer. Du kan alltså spara tid, frigöra mer resurser och satsa mer på det viktiga och värdeskapande.

 

  • net är enkelt att integrera med andra system, bland annat e-handel och andra försystem. Har du exempelvis lager – och behöver ett alternativ till Visma Mamut som klarar av lagerhantering – har Visma.net logistikstöd med automatiseringsmöjligheter och möjlighet att integrera med tredjepartslogistik (3PL). Det finns även tilläggsprodukter för allt från smarta projektverktyg till analysverktyg för beslutsstöd som enkelt går att lägga till systemet.

 

  • Det är enkelt att byta från Mamut till Visma.net. Du får med dig basregister (kunder, leverantörer, prislistor etc.) och du har dessutom tillgång till historiken i Mamut. Samtidigt får du en betydligt smidigare och säkrare hantering av olika flöden för inköp och fakturor, rapporter och statistik, bankbetalningar, transaktionsorder m.m.

 

Så här går ett systembyte till

Eftersom Visma.net är en molnbaserad lösning krävs ingen installation på plats. Det gör det enkelt att rent tekniskt byta system och att komma igång med att arbeta med en ny lösning. Det är dock mycket annat som är viktigt att tänka på när det kommer till ett systembyte. För att du ska få en lösning som verkligen passar just din verksamhet, och som ger dig kraft att växa, både i dag och i framtiden, bör du fundera över din verksamhets nuvarande och framtida behov.

Analysera och utvärdera ert nuläge. Vad har ni känt er begränsade av i er nuvarande lösning? Vad är era mål och visioner, och hur förväntar ni er att ett systemstöd ska kunna hjälpa er att nå dem? Vilka rutiner och processer vill ni kunna automatisera? Hur vill ni utvecklas, vad ska affärssystemet kunna ge er stöd för på längre sikt? Det viktiga med ett nytt system är att ni byter till någonting bättre som låter er växa på ett sätt ni inte kunde tidigare, och som också öppnar upp för möjligheter ni kanske inte ens har tänkt på.

Prata med och utvärdera leverantörer och systempartners. Det handlar inte bara om att skaffa ett nytt affärssystem, utan även om att samarbeta med någon som kan se och förstå era behov och utifrån dem kunna ta fram en lösning som passar just era förutsättningar och mål. Fråga efter vilken lösning leverantören erbjuder och varför den vore bäst för er. Granska hur leverantören arbetar med sina kunder på lång sikt, men också hur kvalitetssäkringen av tjänster ser ut. Ta in referenser. Det handlar i slutänden om ett partnerskap och en långsiktig affärsrelation. Det ska kännas rätt på alla sätt.

Gör en plan tillsammans med er systempartner för hur systembytet ska gå till. Sätt upp tidsramar, vilken information som ska konverteras och föras över, hur ser utbildning av användarna ut etc.

Vill du veta mer om vad du bör tänka på i samband med systembytet? Här berättar WH Groups VD Tomas Holm om de frågor du bör ställa dig när du ska välja affärssystem.

 

Så kan vi hjälpa dig med bytet

Som certifierad Visma-partner kan vi på WH Group hjälpa dig att få ditt nya system på plats och att komma igång så snabbt och smärtfritt som möjligt. Vi är vana att arbeta hela vägen med våra kunder – från behovsanalys och vägledning till att agera bollplank för nya arbetssätt. Vi hjälper dig inte bara med att få de tekniska förutsättningarna att växa utan även med att tänka och jobba på nya sätt som tar er längre. Hör av dig så hjälper vi dig!

Är du i behov av en skalbar molnlösning som effektiviserar din verksamhet?

Vi har lång erfarenhet av  att implementera affärssystem och är certifierade Visma.net partners. Kontakta oss för demo eller rådgivning så berättar vi hur vi kan hjälpa dig.