Logistiken i dryckesbranschen och omvärldsfaktorer – vad har hänt?

Logistiken i dryckesbranschen och omvärldsfaktorer – vad har hänt?
februari 15, 2022 WH Group
Logistik

En tillbakablick på logistikläget i dryckesbranschen

Under de senaste åren har logistikvärlden och hela försörjningskedjan brottats med stora utmaningar världen över med varubrist, ökade kostnader och osäkra leveranser som resultat. Alla som arbetar i dryckesbranschen är vid det här laget väl bekanta med hur även vår bransch drabbats. Mycket har dessutom hänt inom lager och distribution i dryckesbranschen de senaste åren som ytterligare påverkat i alla led i kedjan. Som en följd av osäkerheten byggs säkerhetslager upp som kompensation.   

Ser vi nu en ny permanent struktur eller kommer situationen så småningom återgå till det som normalt för några år sedan? Det återstår att se. Just nu i februari 2022 råder det fortfarande utmaningar med exempelvis förlängda transporttider och chaufförsbrist. 

För att få lite perspektiv gör vi en tillbakablick över händelser de senaste åren och hur logistiksituationen i dryckesbranschen utvecklats.   

 

Resursbrister inom 3PL 

Pandemin satte många käppar i hjulet, men det är inte den enda faktorn som ligger bakom logistikutmaningarna i dryckesbranschen i Sverige. Branschen påverkades stort redan hösten 2019 när bemanningsföretaget som skötte plock hos en av de stora tredjepartslogistikerna gick i konkurs. Leveranserna kunde inte utföras, och även om situationen så småningom förbättrades fick det följdeffekter. Volymerna hos andra tredjepartslogistiker ökade som kompensation och leveranskedjan blev pressad. 

 

Osäkerhet i världshandeln och uppbyggnad av säkerhetslager  

Endast några månader därefter tog pandemin fart ordentligt och orsakade stor osäkerhet i hela världshandeln. Många av de stora vinproducentländerna påverkades hårt. Italien lamslogs tidigt av pandemin och Sydafrikas hamnar stängdes, vilket fick väldiga följdverkningar för dryckesbranschen. Samtidigt ökade efterfrågan. Både frakter och bränslen blev dyrare. Läget försvårades bland annat av sjukdomar och materialbrist.

När det råder osäkerhet i ledtider och leveranser har dryckesimportörer inte så många alternativ till att höja sina säkerhetslagar för att säkra försäljningen till kund. Leverans ”just in time” fungerar inte längre. Det skapar i sin tur fullare lager och behov av fler externlager. 

Efterfrågan på transporter har ökat generellt under pandemin. I dryckesbranschen ökar efterfrågan på transporter när högre kvantiteter beställs från producenterna på grund av den osäkerheten som råder för att bygga säkerhetslager.  

I transportsektorn råder det dessutom sedan länge en brist på chaufförer i stora delar av världen, en utveckling som fortsatt under pandemin. Utöver detta brottas distributörerna med brist på transportmaterial, allt från containrar till pallar. Detta genererar både ökade kostnader och osäkrare ledtider.   

Andra externa faktorer har satt ytterligare press på transportindustrin. En cyberattack i december 2020 drabbade ett flertal logistiska punkter och skapade problem för frakter och logistik. Resultatet blev stora förseningar och problem med försvunna laster, brist på arbetskraft samt överfulla hamnar och terminaler. Detta ledde i sin tur till containerbrist och ökade kostnader för frakt. Grundstötningen och den efterföljande blockeringen av Suezkanalen i mars 2021 förvärrade likaså en redan hårt belastad transportsektor 

 

Pandemirestriktioner och nya konsumtionsmönster 

Här hemma i Sverige gjorde restriktionerna för pandemin att konsumtionsmönstren för alkohol förändrades. Hemmakonsumtionen ökade när det inte längre gick att gå ut på restaurang och bar, och därmed ökade volymerna kraftigt hos Systembolaget. Detta fick i sin tur till flera följdeffekter.

De ökade volymerna skapade problem för Systembolagets logistik. Plock och pack blev eftersatt trots en ökad arbetsinsats. Hela flödet påverkades och ledde till en kedjereaktion av effekter. Exempelvis försenades leveranser till Systembolagsbutiker ofta så de inte kunde tas mot, när uppsatta leveransfönster missades. Det resulterade i ett stort returflöde, och orsakade i sin tur ett merarbete för att hantera alla returer. På grund av överbelastning på lagret levererades heller inte alltid beställda varor ut till butikerna, även om de fanns på lager. Detta satte ytterligare press på en redan hårt prövad distribution och med tomma butikshyllor som resultat. Flera Systembolagsbutiker tvingades stänga ner under delar av 2021. 

 

Hur ser framtiden ut?  

Nu börjar vi förhoppningsvis snart se slutet på pandemin, restriktionerna har släppt och mer och mer börjar återgå till det normala. Det är givetvis svårt att sia om hur läget inom logistikvärlden kommer utvecklas. Här på WH Group följer vi utvecklingen noga och försöker ligga i framkant för att minimera eventuella påverkan för våra kunder och deras verksamhet.   

Vi rekommenderar att vara förberedd på att situationen med ökade priser och transportproblem kan hålla i sig länge. Från vårt håll arbetar vi på att hitta mer hållbara och effektivare lösningar än stora lager och högre kostnader. Vår förhoppning är att situationen kan bli mer hållbar så våra kunder kan minska sina säkerhetslager.