Därför är likviditetsbudgeten så viktig för ditt företag

Därför är likviditetsbudgeten så viktig för ditt företag
augusti 21, 2023 WH Group

De flesta företag är noga med sin resultatbudget, men många glömmer hur viktig likviditetsbudgeten är för att kunna driva verksamheten. Likviditetsbudgeten visar inte bara företagets nuvarande betalningsförmåga, utan är även viktig för långsiktiga strategier och tillväxt, och hjälper till att minska kostnader för att förbättra företagets finansiella hälsa. Inte minst bidrar den till att kunna fatta mer informerade beslut om företagets ekonomi och framtid.

WH Groups CFO Marcus Fogelkvist och redovisningskonsult Jenny Sundén berättar varför likviditetsbudgeten är så viktig, och hur den kan bidra till den långsiktiga tillväxten.

 

Det här är en likviditetsbudget

Likviditet syftar på ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Det vill säga möjligheten att betala sina utgifter med likvida medel (de pengar som finns i kassan eller på kontot). 

Likviditetsbudgeten är en prognos som visar om det kommer att finnas medel på kontot för de närmaste betalningarna. Om ett företag inte håller koll på sin likviditetsbudget och saknar en detaljerad bild av hur mycket pengar som finns i kassan kan det leda till betalningssvårigheter, något som kan orsaka finansiella problem på både kort och lång sikt.

 

Vad du vinner på att göra en likviditetsbudget

Marcus och Jenny lyfter fram hur viktig likviditetsbudgeten är för att kunna ha kontroll över företagets ekonomi och hålla kassan i balans. För de flesta företag finns det ett glapp mellan intäkter och utgifter. Marcus lyfter fram konsultbolag som ett bra exempel: ”Företaget kan gå bra överlag och ha mycket arbete under året. Men under sommaren blir det en period med få intäkter medan de löpande utgifterna är desamma. Likviditetsbudgeten blir ett verktyg för att kunna planera så att det finns medel för utbetalningarna som sker när alla är borta på semester. Budgeten visar också om det behövs åtgärder. Saknas det likvida medel för den här perioden behöver någonting göras, till exempel att få in betalningar som har släpat efter, eller att undersöka möjligheten till att få mer tid för en utbetalning. Likviditetsbudgeten ger en förutsägbarhet och en kontroll som hjälper till att hålla finanserna i balans.”

Om likviditetsbudgeten ger kontroll samt hjälper till att undvika kassakriser under normala omständigheter, är den ännu viktigare under sämre och oförutsägbara tider. Har företaget ebb i kassan, till exempel på grund av lågkonjunktur, är det extra viktigt att ha kontroll över de likvida medlen för att kunna prioritera de utbetalningar som gör det möjligt för företaget att kunna fortsätta verksamheten. Prioriterade utbetalningar kan till exempel vara lokalhyra och löneutbetalningar. 

Likviditetsbudgeten är även ett verktyg för att kunna hantera snabba förändringar som påverkar de ekonomiska förutsättningarna, som exempelvis pandemin och kriget i Ukraina. ”Företag som har en snäv likviditet drabbas hårdare av oväntade svängningar” säger Marcus, ”men har du bra koll på din likviditet kan du snabbt ändra den när någonting händer och lättare ta kontroll över situationen. Likviditetsbudgeten ger dig alltså mer trygghet och manöverutrymme. Du kan vidta rätt åtgärder i god tid och ta välgrundade beslut utan stress.”

En likviditetsbudget är inte bara ett verktyg för att bättre kunna hantera svårigheter. Den är även till hjälp för att kunna skapa bättre förutsättningar. Jenny lyfter fram hur företag kan använda goda likvida medel till sin fördel: ”Vet du att du har medel för att kunna betala i god tid skapar du inte bara en god affärsrelation, du kan även få rabatter på dina inköp när du har möjlighet att betala tidigt. Samtidigt kan du undvika onödiga kostnader som ränte- och förseningsavgifter. En god likviditet och bra kontroll över ekonomin ger dig bra förutsättningar att förhandla om lån och liknande. Likviditetsbudgeten ger dig den kontrollen. Det är något som lönar sig i längden.”

likviditetsbudget

En likviditetsbudget är inte bara ett verktyg för att bättre kunna hantera svårigheter. Den är även till hjälp för att kunna skapa bättre förutsättningar.

WH Groups CFO Marcus Fogelkvist och redovisningskonsult Jenny Sundén

Så stöttar likviditetsbudgeten den långsiktiga ekonomiska strategin

Likviditetsbudgeten spelar också en viktig roll när det kommer till att fatta informerade beslut om företagets långsiktiga planer. Enligt Marcus är det vanligt att företagets ledning gör strategiplaner utifrån resultaten men inte alltid tar hänsyn till likviditeten. Ska företaget göra investeringar som inköp, rekryteringar, köpa upp bolag etc., är likviditetsbudgeten avgörande för att visa om den finansiella statusen möjliggör den strategin. Finns det likvida medel för att investera? Om inte, när finns medlen för att kunna genomföra strategin? Kan ett uppköp göras med egna medel eller behöver ett lån tas, och i så fall hur stort behöver det vara? Likviditetsbudgeten utgör här grunden för att ta genomtänkta och finansiellt sunda beslut. Det är även viktigt att kunna visa upp ett realistiskt och beräknat kassaflöde i de fall där det behövs hjälp utifrån, exempelvis vid nyemission, ny ägare eller banklån.

Marcus lyfter även fram hur viktigt det är med en noggrann likviditetsbudget för att ta rätt beslut vid större projekt. ”Bra resultat är inte lika med bra likviditet. Om vi som exempel tar ett konsultbolag som får ett stort projekt på ett år där huvuddelen av betalningen sker vid leverans. Det är en bra affär i stort för företaget, men under det året kostar personalen som utför projektet medan intäkterna dröjer. Här behöver företaget likviditetsbudgeten för att kunna göra en analys. Kommer vi att klara av likviditeten under tiden som projektet pågår? Hur gör vi om det blir för tufft? Kan vi till exempel förhandla om betalningsvillkoren för projektet? Eller är projektet så strategiskt viktigt att det är värt ett banklån under tiden? Analysen leder till bättre beslut.”

 

Tänk på det här när du gör din likviditetsbudget

För Marcus och Jenny utgör likviditetsbudgeten en stor del av deras arbete och de har därför många goda råd samt viktiga saker att tänka på som de vill dela med sig utav.

  • Gör två typer av likviditetsbudget. En kortsiktig och mer detaljerad budget som sträcker sig över cirka sju veckor, samt en övergripande kassaflödesbudget för hela året.

 

  • En resultatbudget bygger mycket på förhoppningar och optimism, men för en likviditetsbudget behöver du vara noggrann och realistisk. Var dessutom noga med att periodisera korrekt. 

 

  • Ha som mål att ha en kassalikviditet på hundra procent för fullständig täckning på utbetalningarna på kort sikt. Ha gärna en likvid buffert för oväntade utgifter och händelser.

 

  • Om likviditetsbudgeten inte håller kan det bero på att kunder inte betalar när de ska av olika anledningar. Använd budgeten för att upptäcka mönster och se om det finns kunder som alltid är sena med sina betalningar. Ta reda på vad det beror på, och för en dialog om hur det går att lösa. Samma sak om det är ni som behöver skjuta upp utbetalningar på grund av brist på likvida medel. Ta då kontakt med leverantören och prata om det.

 

  • Om du har verksamhet i flera olika länder, exempelvis om du producerar i ett land, säljer i ett annat och har huvudkontoret i ett tredje är det viktigt att ha en budget som ger en förutsägbarhet för valutorna som ger en balans där valutorna matchar varandra.

 

  • Är likviditetsbudgeten snäv? Titta på betalningsvillkoren och se var det går att förhandla. Går 10 dagar att förhandla om till 30 dagar?

 

  • Det går att förhandla med banken om att få en kredit som alltid finns där vid behov. Det är en vanligt försäkring som automatiskt täcker upp tillfälliga minusvärden och som säkerställer att likviditeten alltid finns där.

 

Ett lättare sätt att göra din likviditetsbudget

Att göra en noggrann likviditetsbudget behöver inte ta mycket tid och resurser i anspråk. Med rätt verktyg kan du snabbt skapa, granska och uppdatera din budget. Med OneStop Reporting, som är ett kraftfullt tillägg till Visma Business och Visma.net, kan du eliminera onödigt manuellt arbete, enklare dela information med andra, samt lättare ställa in rätt förväntningar och se om budgeten stämmer mot verkligheten eller om åtgärder måste vidtas.

Du kan också ta hjälp av våra kunniga redovisningskonsulter som har bred och djup kompetens, men också lång erfarenhet från att arbeta med redovisning i olika typer av branscher. De kan ge dig förslag på hur det går att förbättra ditt kassaflöde och få en bättre likviditet.

Hör av dig så hjälper vi dig!