Optimera lager och logistik för att öka din konkurrenskraft

Optimera lager och logistik för att öka din konkurrenskraft
juni 10, 2024 WH Group
Affärssystem för lagerhantering

Explosionen av e-handel, nya kundbeteenden och förändrade relationer mellan detaljhandel, grossist och tillverkare gör att logistiken på lagret är viktigare än någonsin. Detta påverkar företagens hantering av lager, varuflöde och leveranskedjan. Lagret måste fungera smartare för att kunna hänga med och möjliggöra snabba leveranser och bra kundservice.

Kan man både leverera bra kundupplevelser och reducera kostnaderna inom lager och logistik?

Idag förväntar sig kunder snabba leveranser från e-handeln och att kunna reservera online och hämta i butik.  Optimering av lager och logistik är viktigt för att leverera rätt vara till rätt kund vid rätt tidpunkt. Därför måste handelsföretag idag vara på ständig jakt efter förbättringar. Kundens önskemål måste balanseras mot de egna kostnaderna. Detta innebär att du som handlare måste göra en kritisk bedömning av nuvarande lagerprocesser och system. Många butikskedjor går igenom en stor förändring för att hänga med, och att även lyckas växa sin e-handel.

Investera i Best of Breed-system för lager

Under de närmaste åren kommer handeln att behöva investera i nya lösningar inom lager och logistik som går att skala upp. De måste dessutom vara tillräckligt flexibla för att stödja förändringar i verksamheten och på marknaden. En bra väg att gå är att implementera ett Best of Breed-system som kan automatisera alla leden i värdekedjan.

I en Best of Breed-lösning integreras system som är bäst lämpade för sin respektive funktion. Det innebär i praktiken investeringar i allt från nya lösningar för e-handel, affärssystem, kassasystem, lagersystem samt bättre system för prognoser och beslutsfattande baserat på data.

Robotisering, skanning och streckkoder

När volymen av digital handel ökar måste lager- och inköpschefer investera i teknik för lager och logistik. Vissa kommer att robotisera lagret, och alla kommer behöva digitalisera mer för att ge sina medarbetare rätt verktyg.

Mer användning av streckkodsskanning, mobila enheter och analys- och prognosverktyg kommer för många att vara de viktigaste initiativen för att optimera varuflödet.

“För många kommer det att vara ett minimikrav att ge medarbetarna bra digitala verktyg, så att företaget blir mer effektivt och kan växa utan att behöva anställa.”

Genom att ersätta manuella rutiner på lagret med ett digitalt lagersystem och mer omfattande användning av streckkodsmärkning kan man öka effektiviteten vid plockning/transporter, mottagning och beräkning av varor. Det minskar i sin tur risken för felregistreringar. På så sätt undviker man lättare att det blir fel i lagret. Dessutom minskar risken för felaktig plockning som resulterar i returer. Snabbare och mer exakta leveranser sänker kostnaderna och ger mer nöjda kunder.

Kan man lita på magkänslan inom lager och logistik?

Det är komplicerat att hitta balansen mellan tillräckligt med varor i lager för att inte tappa försäljning, men utan att binda för mycket kapital. Med manuella system är det ofta svårt att få överblick och tillförlitliga prognoser för att ha god inblick i lagret och hantera förändringar i efterfrågan.

För många kommer ett bra affärssystem som kan föreslå påfyllning, baserat på beräkningsregler och säsongs-anpassning ge bättre rutiner och kontroll. Men om du har stora värden i lager kan det vara lönsamt att implementera ett separat system för inköpsplanering och optimering, som är integrerat med affärssystemet.

Integrationer med andra system

Det är också viktigt att affärssystemet är lätt att integrera med andra system och verktyg som ett modernt handelsföretag är beroende av. Affärssystemet är plattformen som gör att e-handel kan prata med lager, logistik- och fraktsystem. Inköpsförslag skapas automatiskt baserat på lager, och transaktioner i ERP och lagervärdet motsvarar alltid det som är bokat i huvudboken. Vi pratar integration i hela värdekedjan.

Bromsas din verksamhetsutveckling av gamla system?

Ett bra affärssystem ska vara möjliggörande och hjälpa er förverkliga era affärsstrategier. Äldre eller otillräckliga system kan sätta begränsningar för företag att utveckla sin verksamhet. De kan också begränsa integrationsalternativ och hantering av data. Moderna affärssystem är en förutsättning för att er verksamhet ska ligga i framkant inom digital utveckling.

Systemstöd för en effektivare och mer lönsam verksamhet

Hindras din utveckling av system som inte räcker till eller är svåra att anpassa?  Med Vismas kraftfulla affärssystem Visma Business och Visma.net skapar vi en systemlösning som hjälper dig frigöra tid och stötta ditt företags fortsatta utveckling.

Funderar du över ditt systemstöd?

Vi är proffs på affärssystem och att utveckla våra kunders verksamhet. Ta hjälp av oss att analysera era behov så matchar vi er med den affärssystemlösningen som passar just er.