Har ni det som krävs för att växa?

Har ni det som krävs för att växa?
november 23, 2021 WH Group
Rusta för tillväxt

De flesta företag har en flerårig strategisk plan och ett tydligt mål för var verksamheten ska befinna sig i framtiden. Trots detta saknar många rätt systemstöd och verktyg för att ta sig dit.  System som inte stödjer verksamheten när den växer och förändras kan kännas väldigt begränsande. Förr eller senare  hamnar man ofta i en eller båda av dessa situationer.  Känner du igen dig?

Ni drunknar i administration och manuellt arbete

Ägnar du och dina medarbetare för mycket tid till manuellt arbete som skulle kunna göras enklare? Ett exempel är att ni förlitar er på Excel för att ta fram siffror och KPI:er för att ta beslut, analysera verksamheten eller genomföra aktiviteter. Ett tecken på att det befintliga systemstödet inte räcker till är att ni mer och mer arbetar utanför systemet för att kompensera för bristande funktionalitet.

Verksamheten riskerar bli ineffektiv om för mycket värdefull tid används till onödig administration istället för värdeskapande.

IT-systemen begränsar tillväxten

Systemen måste hänga med när verksamheten förändras. Till exempel för att erbjuda nya typer av produkter eller tjänster, eller för skapa nya kundupplevelser.  Är det svårt att realisera nya idéer för verksamheten på grund av bristande systemstöd?

När IT-systemen begränsar är det  svårare att utveckla verksamheten och växa affären.

 

Affärssystemet behöver klara förändring

Nyckeln är att arbeta med ett modernt affärssystem som stödjer verksamheten och möjliggör fortsatt utveckling. Ett affärssystem som är anpassat för ditt företag och dina mål får en förlösande effekt på effektiviteten och kreativiteten.

Här är några av fördelarna med ett modernt affärssystem:

  • Effektivisera manuella tidskrävande processer
  • Få kontroll på ert data och ta bättre beslut
  • Få det stöd för de affärsprocesser er verksamhet behöver att utvecklas

Läs mer om vad man ska tänka på när man väljer affärssystem.

 

Insikter från företag som växer

Vi på WH Group har arbetat med tillväxtbolag i olika branscher. Det har vi lärt oss mycket på. Vi har framförallt sett fördelarna med att investera i ett väl anpassat affärssystem. Här är några viktiga erfarenheter vi gärna delar med oss av:

 

1. När företag växer förändras ofta vad man säljer, hur man säljer och till vem

Tillväxtbolag är i ständig förändring i relation till de tre nyckelorden: vad, vem och hur.

Vad ni säljer, vem ni säljer till och hur ni säljer kommer med största sannolikhet ändras över tid. Det innebär att affärssystemet behöver kunna följa med när verksamheten ändras.

I början klarar man sig ofta med enkel funktionalitet, när volymerna inte är så stora, processerna inte är så komplicerade och det inte är så många personer inblandade. Men när verksamheten växer ökar systembehoven exponentiellt.

Det blir förr eller senare problem om systemen inte kan harmonisera med företagets förändringsresa. Det får i sin tur följdverkningar som mindre försäljning, ineffektivitet och en omedveten begränsning i affärsutvecklandet. Därför är det viktigt att ha ett affärssystem som är flexibelt och kan anpassas när verkligheten förändras.

 

2. När företag växer ökar behoven att kunna integrera flera system

Behoven av andra system ökar för varje steg man tar som bolag. I början hanterar man kanske inköpsplaneringen utan problem i Excel. Men när verksamheten växer behövs plötsligt ett lagerstyrningssystem eller inköpssystem. Då börjar det bli viktigt att affärssystemet är lätt att integrera med andra tredjepartsystem.

 

3. Välj ett affärssystem att växa in i

Tänk efter före, vad behöver du om några år? Ofta är det lättare att växa in i ett system än att byta system när arbetsprocesserna redan blivit ohållbara. Vi på WH Group arbetar med Vismas affärssystem, Visma.net och Visma Business. Båda systemen kan man växa in i och utnyttja de delar som verksamheten behöver över tid.

 

4. Ta hjälp av affärssystemet för att öka försäljningen

Affärssystem kan effektivisera alla delar av verksamheten, även de som gäller försäljning. Hur ser er säljprocess ut? Vad behöver säljorganisationen för stöd och verktyg som kan förenkla deras vardag?

 

5. Tänk på kostnader för uteblivna intäkter

Många väljer system efter detaljer i kostnader för exempelvis redovisning, men missar att tänka på kostnader för utebliven intäkt. Hur mycket utebliven intäkt har ditt företag gå grund av avsaknad av systemstöd? I vår erfarenhet är detta en viktig tanke att ha med sig vid valet av affärssystem.

 

6. Ditt företag är unikt

Det är viktigt att du väljer ett affärssystem som har rätt stöd för just er unika verksamhet och era mål. Det finns enklare system som är populära bland redovisningsbyråer och revisorer och fungerar utmärkt för dessa typer av verksamheter. Men fundera över vad ert företag behöver för att utvecklas. Hur ser er unika affär ut?

 

7. Ta hjälp av en systempartner som förstår era behov

Vilken systempartner ni tar hjälp av kan vara minst lika viktigt som vilket affärssystem ni väljer att arbeta med. En bra implementationspartner förstår era behov och följer med på resan. Därför  är det viktigt att hitta någon ni litar på och kan tänka er samarbeta med länge. Här delar vi några råd vad som är viktigt för att hitta rätt – och hitta den systempartner som är rätt för just ert företag.

Systemstöd för en effektivare och mer lönsam verksamhet

Hindras din utveckling av system som inte räcker till eller är svåra att anpassa?  Med Vismas kraftfulla affärssystem Visma Business och Visma.net skapar vi en systemlösning som hjälper dig frigöra tid och stötta ditt företags fortsatta utveckling.