Gartner: 6 faktorer som kommer känneteckna framtidens ERP

Gartner: 6 faktorer som kommer känneteckna framtidens ERP
september 17, 2020 WH Group
framtid

Under de många år vi hjälpt kunder utveckla sin affär och skapa systemlösningar för ERP har omvärlden förändrats, systemen utvecklats och nya lösningar blivit möjliga. Att vara med på den resan är både spännande och utmanande. Idag är affärssystemet en av de mest centrala affärsstrategiska investeringar man kan göra som företag. Så hur kommer utvecklingen se ut i framtiden?

I artikeln ”Understand the fourth era of ERP”, listar Gartner sex faktorer som kommer vara framträdande i den nya erans ERP och påverka framtidens organisationer. Många av tankarna stämmer väl överens med hur vi arbetar och med vår syn på systemlösningar. Här sammanfattar vi de viktigaste idéerna från Gartners rapport och delar med oss av våra tankar och erfarenheter.

Kunden i fokus i den nya erans ERP

Nyckeln till framgång är hur väl ditt företag kan förstå och möta kundernas behov, samt hur bra ni gör det jämfört med konkurrenterna. Smarta systemlösningar kan göra dig mer konkurrenskraftig och förbättra värdet på dina tjänster för kunden. Här spelar affärssystemet en avgörande roll. Genom att integrera alla delar i verksamheten via affärssystemet kan du skapa mervärde för kunderna som bättre service, leveranser och användarupplevelse. Här kan du läsa ett exempel på hur vi på WH Group arbetar med kundorienterade och affärsdrivande systemlösningar.

Möjliggörande teknik

Affärssystemet ska hjälpa dig dit du vill, inte tvinga användare att följa rigida regler. Tiden då affärssystem endast betraktades som ett ”nödvändigt ont” med syfte till att begränsa och styra organisationen är förbi. Flexibla system i kombination med agila arbetsmetoder leder till att företag snabbare kan förverkliga sina affärsmål. Läs mer om hur vi hjälpte G-Moving att skapa en verksamhetsanpassad lösning med fokus på affärsnytta.

Fungerar i bakgrunden

Gartner förutspår att affärssystem allt mer kommer finnas och verka i bakgrunden utan att användaren behöver tänka på hur allt fungerar. Affärssystem som anpassas för att stödja företagets processer och användarens behov känns mer intuitiva att arbeta med. Läs till exempel om hur vi hjälpt Selected Malts komma igång med sin importverksamhet, utan att ha en enda användare i affärssystemet Visma Business.

Datacentrerat

Behovet att skapa, hantera och förstå data blir allt mer centralt. Genom att analysera och utnyttja det data som skapas i din verksamhet, av dina kunder och i omvärlden kan du bättre förstå både möjligheter och risker samt ta rätt affärsbeslut. Analysmjukvaror och verktyg för Business Intelligence ger dig möjligheten redan idag. Med Qlik Sense som tillägg till ditt affärssystem kan du analysera, filtrera och omvandla data till information och affärsinsikter som din organisation kan agera på.

AI-drivet

Att AI blir en allt större del av vardagen undgår säkert ingen, och den utvecklingen fortsätter. AI blir allt viktigare för att maximera förståelsen av det data som skapas för att generera kunskap och insikter. Och även om vi, liksom de flesta andra affärssystemleverantörerna, ännu inte tagit det stora klivet mot AI-drivna processer så följer vi utvecklingen noggrant. Vi tror att det är de riktigt stora företagen med massiva datamängder som kommer driva utvecklingen framåt. Med tiden kommer det generera verktyg som är både kostnadseffektiva och hanterbara för små och medelstora företag.

Smarta system förstärker användaren

Med AI-förstärkning kan användare arbeta smartare och effektivare även med mer komplexa arbetsuppgifter som traditionellt kräver en mänsklig hjärna.  Arbetsuppgifter som analys och att skapa insikter kommer alltmer tas över av AI. På så sätt skapas bättre underlag för att ta strategiska och affärsmässiga beslut. Den utvecklingen gör beslutsfattare till de främsta användarna av affärssystem i framtiden.

Vill du veta mer om affärssystem?

Vill du veta mer om vilka möjligheter ett rätt anpassat affärssystem kan skapa för din organisation? Läs om hur vi arbetar med affärssystem eller kontakta oss för mer information.