Vad behöver man för affärssystem för lagerhantering?

Vad behöver man för affärssystem för lagerhantering?
april 25, 2024 WH Group
Affärssystem för lagerhantering

Affärssystem för lagerhantering

Det finns olika IT-system för att hantera arbetsprocesserna inom lager och logistik. Beroende på hur din verksamhet ser ut kan du behöva ett eller flera system för att hantera dina lagerprocesser på ett effektivt sätt. Om ditt företag hanterar stora volymer och många artiklar ser behoven annorlunda ut än om du har en mindre verksamhet, med få artiklar.

För optimal lagerhantering kan du skapa en skräddarsydd systemlösning som omfattar ett affärssystem med stöd för logistik, ett lagerhanteringssystem och kanske även ett separat system för att hantera lagerstyrning eller -optimering.

Vad är lagerhantering?

Lagerhantering handlar om att planera, styra och optimera flödet av varor och material genom en leveranskedja. Den innefattar allt från att ta emot och lagra varor till att plocka, packa och leverera dem till kunder för att minimera kostnader, öka kundnöjdheten och förbättra effektiviteten i hela leveranskedjan.

Exempel på lagerhanteringsprocesser:

Inventeringsstyrning: Att spåra lagernivåer, beställa nya varor vid behov och undvika lagerbrist eller överlager.

Lagerplacering: Att organisera varor i lagret på ett effektivt sätt för att minimera plocknings- och packningstider.

Plockning och packning: Att plocka rätt varor för beställningar och paketera dem för leverans.

Leveranshantering: Att schemalägga och leverera beställningar till kunder i tid och på ett kostnadseffektivt sätt.

Returhantering: Att hantera returnerade varor och återbetalningar.

 

Affärssystem för lagerhantering och logistik

Effektiv lagerhantering är ryggraden i en välfungerande leveranskedja. Att investera i rätt affärssystem kan ge dig den kontroll och insyn du behöver för att optimera dina lagerprocesser, vilket leder till minskade kostnader, ökad effektivitet och nöjdare kunder.

Affärssystemet ger dig:

 • En helhetsbild av verksamheten, inklusive lagerhantering, ekonomi, försäljning och produktion.
 • Möjlighet att hantera finansiella transaktioner och redovisning relaterade till lagerhantering.

Om du är partihandlare, grossist, e-handlare eller driver en annan lagerverksamhet behöver du ett affärssystem med stöd för lagerhantering och logistik utöver ekonomiprocesser.

Ett affärssystem med logistikfunktionalitet ger dig kontroll på försäljning, lagerstatus, beställningar och leveransstatus samt ger dig möjlighet att optimera och effektivisera hela flödet. Realtidsinformation om lagersaldon, leveranstider och orderstatus gör också att du kan ge dina kunder värdefull och uppdaterad information.

På WH Group arbetar vi med affärssystemen Visma Business och Visma.net som båda erbjuder kraftfullt och flexibelt stöd för lager och logistik och ger er tydlig överblick av ert lager och möjlighet att skapa automatiserade processer.

Utöver affärssystemet kan du också lägga till ett Lagerhanteringssystem eller som också brukar kallas  WMS (Warehouse Management System).

Lagerhanteringssystem / WMS

Ett lagerhanteringssystem syftar till att kontrollera, övervaka och optimera processerna för lager och distribution.

 • Fokuserar på de operativa processerna i lagret, t.ex. plockning, packning, mottagning och inleverans.
 • Ger detaljerad inblick i lagerstatus och varuflödet i realtid.
 • Hjälper till att optimera lagerlayouten och arbetsflödena.
 • Kan automatisera många manuella uppgifter, vilket sparar tid och pengar.
 • Integreras ofta med andra system, t.ex. ERP och e-handelsplattformar.

Vi på WH Group skapar integrationer från affärssystemen Visma Business och Visma.net till WMS som exempelvis Ongoing, NYCE.LOGIC och EazyStock

 

Fördelarna med att integrera affärssystem och lagerhanteringssystem

Genom att integrera ett lagerhanteringssystem till affärssystemet kan du optimera effektiviteten och dra nytta av styrkorna hos vardera system.

Förbättrad lagernoggrannhet: Realtidsdata från lagerhanteringssystemet ger affärssystemet en korrekt bild av lagerstatusen.

Ökad effektivitet: Automatisering av manuella uppgifter och optimering av lagerprocesser sparar tid och pengar.

Förbättrad kundservice: Snabbare orderplockning och leverans ger nöjdare kunder.

Bättre beslutsfattande: Datainsamling och analys från både affärssystem och lagerhanteringssystemet ger värdefulla insikter för att förbättra verksamheten.

 

Affärssystemet ansvarar för:

 • Övergripande lagerhantering: Inköp, lagerstatus, finansiell rapportering, beståndsstyrning och prognostisering.
 • Kundorderhantering: Ordermottagning, orderbekräftelse, fakturering och kundtjänst.
 • Produktionshantering: Produktionsplanering, resursallokering och spårning av produktionsflöden.
 • Finansiella transaktioner: Betalningar, fakturering och redovisning relaterade till lagerhantering.

Lagerhanteringssystemet ansvarar för:

 • Operativa lagerprocesser: Plockning, packning, mottagning, inleverans, godsmottagning och lagerplacering.
 • Lagerlayout och optimering: Optimera lagerlayouten för effektivt plock och flöde av varor.
 • Lagerstyrning: Spårning av lagernivåer, utgångsdatum, artikelplacering och lagertransaktioner i realtid.
 • Arbetsflödeshantering: Automatisering av manuella uppgifter, dirigering av arbetskraft och optimering av plockvägar.
 • Datainsamling och analys: Insamling av data om lagerprestanda och användning av data för att förbättra effektiviteten.

 

Få hjälp med affärssystem för lagerhantering

Vill du veta mer eller ha hjälp med affärssystem för lagerhantering och integrationer till WMS? Kontakta oss

Guide: Effektiv logitsik – bemästra ditt lagerflöde

För att ha ett lager som driver verksamheten framåt måste du hålla dig uppdaterad på vilka produkter som efterfrågas mest i din bransch.  När och till vem sålde du mest av en specifik produkt? Vad kan du göra för att ligga steget före och se till att ditt lager alltid håller en jämn nivå? När du har svaren på dessa och andra frågor kan du använda dem för att skapa rätt förutsättningar för ett bra och effektivt lagerflöde.

Ladda ner guiden

Så optimerar du din logistik. Vi går genom fyra vanliga misstag företag gör med sin lagerhantering och hur man kan lösa problemen.

Fyll i formuläret nedan för att ladda ner guiden.

Affärssystem för lagerhantering


Jobbar med Business NXT

Visma.net

Molnbaserat affärssystem för ekonomi och logistik

omnikanal

Visma Business

Skräddarsytt affärssystem för ekonomi och logistik.