Funktionsöversikt Visma.net ERP

Visma.net paket, funktioner och pris 

Ekonomi

Visma.net ERP Essentials Finance

Licens: Grundpris 6950 kr / månad

Grunden för att automatisera dagliga ekonomiska processer och rutinuppgifter. För hantering av ett stycken företag.

Följande ingår

 • Bokföring
 • Fakturering
 • Leverantörsfaktura
 • Bankintegration
 • Avtalsfakturering
 • Ett företag
 • Obegränsat antal ERP-användare
 • Fri API-access
 • Fritt lagringsutrymme
 • Tillgång till Visma.net Home

Visma.net ERP Enterprise Finance

Licens: grundpris 9975 kr / månad

För hantering av flera företag. Grunden för att automatisera dagliga ekonomiska processer och rutinuppgifter.

Allt från Visma.net ERP Essentials Finance ingår, samt:

 • Anläggningsregister
 • Ytterligare ett företag

Logistik

Visma.net ERP Essentials Logistics

Licens: grundpris  9650 kr / månad.

Grunden plus logistikspecifik funktionalitet såsom automatiserad order/inköpshantering. För hantering av ett stycken företag.

Allt från Visma.net ERP Essentials Finance ingår samt:

 • Logistik (ett lager)

Visma.net ERP Enterprise Logistics

Licens; Grundpris 13 975 kr / månad.

För hantering av flera lager och företag. Grunden plus logistikspecifik funktionalitet såsom automatiserad order/inköpshantering.

Utöver allt från Visma.net ERP Enterprise Finance och Financials Essentials Logistics ingår:

 • Logistik Advanced (flerlager)

Utöver licenskostnader tillkommer projektkostnad för att implementera systemet.

Funktionsöversikt ekonomi och logistik

 

Visma.net ERP Essentials Finance Visma.net ERP Enterprise Finance Visma.net ERP Essentials Logistics Visma.net ERP Enterprise Logistics
6 950 kr/månad 9 975 kr/månad 9 650 kr/månad 13 975 kr/månad
Behörigheter och roller Ja Ja Ja Ja
Obegränsat antal ERP-användare Ja Ja Ja Ja
Fri API-access Ja Ja Ja Ja
Backup och lagring Ja Ja Ja Ja
Säkerhet Ja Ja Ja Ja
Privacy Ja Ja Ja Ja
Språkhantering Ja Ja Ja Ja
REST API Ja Ja Ja Ja
Tillgänglighet Ja Ja Ja Ja
Alltid senaste versionen Ja Ja Ja Ja
Notifieringar Ja Ja Ja Ja
Tillgång till Visma.net Home Ja Ja Ja Ja
Rapporter Ja Ja Ja Ja
Direktkoppling bank/filbetalning Ja Ja Ja Ja
Ett företag Ja Ja Ja Ja
Bokföring och reskontror Ja Ja Ja Ja
Fakturahantering Ja Ja Ja Ja
Elektronisk fakturahantering Ja Ja Ja Ja
Påminnelse- och inkassohantering Ja Ja Ja Ja
Dimensionshantering Ja Ja Ja Ja
Stöd för flera valutor Ja Ja Ja Ja
Periodisering Ja Ja Ja Ja
Återkommande fakturering Ja Ja Ja Ja
Avtalsfakturering Ja Ja Ja Ja
Anläggningsregister Går att köpa till Ja Går att köpa till Ja
Offertverktyg X X Ja Ja
Order X X Ja Ja
Avancerad pris- och rabatthantering X X Ja Ja
Del- och samleverans X X Ja Ja
Beställningsförslag – maX/min, fast beställningspunkt X X Ja Ja
Returhantering (RMA) X X Ja Ja
Inköp baserad på försäljningsorder X X Ja Ja
Direktleverans (Drop shipment) X X Ja Ja
Lagerförflyttning mellan hyllplatser X X Ja Ja
Strukturartiklar/montering X X Ja Ja
Parti-/serienummer/Hållbarhetsdatum X X Ja Ja
Beställningsförslag – säsong X X X Ja
Löpande inventering X X X Ja
Flerlagerhantering X X X Ja
Flytande beställningspunkter X X X Ja

 

Tillägg att aktivera

Visma.net ERP Essentials Finance Visma.net ERP Enterprise Finance Visma.net ERP Essentials Logistics Visma.net ERP Enterprise Logistics
Extra företag Går att köpa till max 1 företag 2 företag ingår, går att köpa till obegränsat antal företag Går att köpa till max 1 företag 2 företag ingår, går att köpa till obegränsat antal företag
Extra företagsgrenar X Ja X Ja
Projektredovisning Ja Ja Ja Ja
Avancerad projektredovisning X Ja X Ja
Koncernhantering (konsolidering/client manager) X Ja X Ja
Single Sign-On X Ja X Ja
Lön, aktivering (pris per skapat lönebesked tillkommer) Ja Ja Ja Ja
Attesthantering Ja Ja Ja Ja
Utläggshantering Ja Ja Ja Ja
Avancerad fakturahantering Ja Ja Ja Ja