Qlik Sense Statistik

Qlik Sense Statistik

Med Qlik Sense Statistik som tillägg till ditt affärssystem får du genast fingertoppskänsla över er försäljning och försäljningstrend av era produkter.

Qlik Sense Statistik kan anpassas specifikt för dig

Qlik Sense Statistik är anpassas efter din verksamhet och du kan enkelt och intuitivt analysera din försäljning med data som du känner igen från Visma Business.

Självklart kommer du också att kunna skräddarsy applikationerna efter ditt data och din verksamhet samt ha helt egna applikationer.

Visualisera din kund- och produktdata för att ta rätt affärsbeslut

Kund- och produktinformation från Visma Business visualiseras med tabeller, diagram och interaktiv grafik. I Qlik Sense Statistik finns det möjlighet att dynamiskt göra urval på olika nyckeltal och dimensioner. Information kan enkelt filtreras, vridas och brytas ned till detaljnivå så att olika perspektiv belyses. Det finns även stöd för geografisk försäljningsanalys och ni har själva möjlighet att skapa egna tabeller, grafer och presentationer.

Läs in din budgetdata

Vi på WH Group har utvecklat stöd för inläsning av budgetdata och hantering av alternativa redovisningsperioder.

 

Qlik statistik
Qlik Sense Statistik