Qlik Sense Ekonomi

Qlik Sense Ekonomi

Med Qlik Sense Ekonomi får du snabbt och enkelt en överblick över företagets finansiella situation. Ett kraftfullt stöd för er finansiella analys och rapportering, baserad på data som bokförs i Visma Business.

Qlik Sense Ekonomi kan anpassas specifikt för dig

Ni har möjlighet att själva anpassa resultat- och balansräknings definitioner, samt ansvarsenheter i Visma Business. Denna information kommer automatiskt att omvandlas till användarvänliga och snyggt visualiserade diagram, tabeller och interaktiv grafik. Information kan enkelt filtreras, vridas och brytas ned till detaljnivå så att olika perspektiv belyses.

Självklart kommer du också att kunna skräddarsy applikationerna efter ditt data och din verksamhet samt ha helt egna applikationer.

Ett måste för Ekonomi-ansvariga i er organisation

Vi på WH Group har utvecklat stöd för inläsning av budgetinformation i Visma Business och hantering av alternativa redovisningsperioder i standardapplikation Ekonomi. Det finns även stöd för analyser av konsoliderad-bokföringsdata på koncernnivå / företagsgruppnivå.

 

Qlik Sense Ekonomi dashboard

Översikt Qlik Sense Ekonomi.

Qlik Sense Ekonomi