Qlik Sense dataanalys och rapportering

Vilken lösning passar dig?

Läs mer om Qlik Sense Ekonomi, Qlik Sense Sälj och Qlik Sense Statistik.

Qlik Sense Sälj

Qlik Sense Sälj

Qlik Sense Statistik

Qlik Sense Ekonomi

Qlik Sense Ekonomi

Qlik Sense Produktchef

Qlik Sense Produktchef

Qlik Sense Sälj

Qlik Sense Sälj är ett måste för din försäljningsorganisation. Ge ditt säljteam full kontroll på er försäljning.

Qlik Sense Sälj kan anpassas specifikt för dig

Qlik Sense Sälj kan anpassas specifikt för din försäljningsorganisation. Säljansvarig kan enkelt och intuitivt analysera och ta del av data på egen hand. Självklart kommer du också att kunna skräddarsy applikationerna efter ditt data och din verksamhet samt ha helt egna applikationer.

Full kontroll på försäljning

Med Qlik Sense Sälj kan ditt säljteam kan ha full kontroll på er försäljning med hjälp av rankinggrafer och tabeller, vilka kan organiseras per kundsegment, kunder och produkter.

I Säljapplikationen finns möjligheten att dynamiskt göra urval på olika nyckeltal och dimensioner som är relevanta för den säljansvarige. Information kan enkelt filtreras, vridas och brytas ned till detaljnivå. Det finns även stöd för geografisk försäljningsanalys och säljansvarig har själv möjlighet att skapa egna tabeller, grafer och presentationer.

Fokusera på rätt kundsegment

Vi på WH Group har utvecklat stöd för behörighetshantering i Qlik Sense Sälj för att möjliggöra att din försäljningsorganisation ska kunna fokusera på rätt kundsegment.

Qlik Sense Sälj dashboard

Qlik Sense Statistik

Med Qlik Sense Statistik som tillägg till ditt affärssystem får du genast fingertoppskänsla över er försäljning och försäljningstrend av era produkter.

Qlik Sense Statistik kan anpassas specifikt för dig

Qlik Sense Statistik är anpassas efter din verksamhet och du kan enkelt och intuitivt analysera din försäljning med data som du känner igen från Visma Business.

Självklart kommer du också att kunna skräddarsy applikationerna efter ditt data och din verksamhet samt ha helt egna applikationer.

Visualisera din kund- och produktdata för att ta rätt affärsbeslut

Kund- och produktinformation från Visma Business visualiseras med tabeller, diagram och interaktiv grafik. I Qlik Sense Statistik finns det möjlighet att dynamiskt göra urval på olika nyckeltal och dimensioner. Information kan enkelt filtreras, vridas och brytas ned till detaljnivå så att olika perspektiv belyses. Det finns även stöd för geografisk försäljningsanalys och ni har själva möjlighet att skapa egna tabeller, grafer och presentationer.

Läs in din budgetdata

Vi på WH Group har utvecklat stöd för inläsning av budgetdata och hantering av alternativa redovisningsperioder.

 

Qlik Sense Ekonomi

Med Qlik Sense Ekonomi får du snabbt och enkelt en överblick över företagets finansiella situation. Ett kraftfullt stöd för er finansiella analys och rapportering, baserad på data som bokförs i Visma Business.

Qlik Sense Ekonomi kan anpassas specifikt för dig

Ni har möjlighet att själva anpassa resultat- och balansräknings definitioner, samt ansvarsenheter i Visma Business. Denna information kommer automatiskt att omvandlas till användarvänliga och snyggt visualiserade diagram, tabeller och interaktiv grafik. Information kan enkelt filtreras, vridas och brytas ned till detaljnivå så att olika perspektiv belyses.

Självklart kommer du också att kunna skräddarsy applikationerna efter ditt data och din verksamhet samt ha helt egna applikationer.

Ett måste för Ekonomiansvariga i er organisation

Vi på WH Group har utvecklat stöd för inläsning av budgetinformation i Visma Business och hantering av alternativa redovisningsperioder i standardapplikation Ekonomi. Det finns även stöd för analyser av konsoliderad-bokföringsdata på koncernnivå / företagsgruppnivå.

Qlik Sense Ekonomi dashboard

Qlik Sense Produktchef

Med Qlik Sense Produktchef kan du enkelt och intuitivt analysera försäljning, marknadsföringskostnader och lagersaldo med data som du känner igen från Visma Business.

Qlik Sense Produktchef kan anpassas specifikt för dig

I Qlik Sense Produktchef visualiseras producent-, kund- och produktinformation från Visma Business  med tabeller, diagram och interaktiv grafik.

WH Group har utvecklat stöd för inläsning av budgetdata och hantering av alternativa redovisningsperioder. Självklart kommer du också att kunna skräddarsy applikationerna efter ditt data och din verksamhet samt upprätta egna applikationer.

Ett måste för dig som är produktchef

I Qlik Sense Produktchef kan du dynamiskt göra urval på olika nyckeltal och dimensioner Information kan också enkelt filtreras, vridas och brytas ned till detaljnivå så att olika perspektiv belyses. Det finns även stöd för geografisk försäljningsanalys och ni har själva möjlighet att skapa egna tabeller, grafer och presentationer.

Qlik Sense Produktchef

Är du redo att börja arbeta datadrivet?

 

Kontakta oss

Vi är certifierad Qlik OEM partner

Vi kan hjälpa er från behovsanalys till implementering, och agerar gärna bollplank på er digitaliseringsresa. Vi hjälper er att matcha behov och önskemål med lösning, moduler och tjänster samt säkerställer att ni kommer igång på bästa sätt.

Kontakta oss så berättar vi mer!